Portal Rasmi

LEMBAGA INDUSTRI GETAH SABAH

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

PROSES PERMOHONAN KELULUSAN TANAM BARU DAN TANAM SEMULA BERKELOMPOK DENGAN GETAH 

 1. Borang permohonan  Tanam Baru dan Tanam Semula diterima sepanjang tahun.
 2. Pekebun Kecil perlu mengisi borang permohonan. Borang boleh didapatkan di pejabat Lembaga Industri Getah di daerah.
 3. Borang yang sudah lengkap diisi dan sudah mendapatkan kelulusan dari PPHT perlu dikembalikan ke pejabat di daerah untuk proses rekod dan penghantaran ke Ibu Pejabat.
 4. Pegawai Wilayah akan membuat pemeriksaan kesesuaian kawasan untuk dikemukakan dalam mesyuarat Jawatankuasa Tabung ‘B’.
 5. Surat makluman kelulusan akan diberikan kepada pekebun kecil sekiranya permohonan berjaya.
 6. Dialog antara Pegawai LIGS dan para pekebun kecil akan diadakan sebelum kerja-kerja pengukuran dan pembukaan kawasan dijalankan.SYARAT-SYARAT KELULUSAN

 1. Borang permohonan Tanam Baru/Tanam Semula diisi dengan lengkap. Serta dokumen sokongan lengkap.
 2. Kawasan permohonan tidak bermasalah. Tidak berlaku pertikaian tanah dengan orang perseorangan atau penduduk kampung
 3. Tidak termasuk dalam kawasan Hutan Simpan atau tanah milik orang lain yang sudah komited.
 4. Mendapat pengesahan/kelulusan dari jabatan PPHT.
 5. Pekebun kecil memberikan kerjasama kepada LIGS.

Harga Getah Sabah (RM/Kg) 24 Jul. 2021
Harga
Harian
BKNS
LIGS
Jumlah
  Susu Getah
RM 4.94
RM 0.50
RM 0.10
RM 5.54
  Kepingan Gred I
RM 3.07
RM 0.32
RM 0.06
RM 3.45
  Kepingan Gred II
RM 2.59
RM 0.27
RM 0.05
RM 2.91
  Kentalan Gred I
RM 2.93
RM 0.30
RM 0.06
RM 3.29
  Kentalan Gred II
RM 2.44
RM 0.25
RM 0.05
RM 2.74
  Sekrap
RM 0.66
RM 0.66
Harga Getah tidak termasuk Insentif Pengeluaran Getah (IPG)
*BKNS : Bantuan Kerajaan Negeri Sabah
*LIGS : Bantuan LIGS
Ses Getah Sabah (RM/Tan)
  Getah
RM  22.00
  Tanam Semula
RM 100.00
  Getah Mentah
RM 678.60
19 Julai 2021 hingga 25 Julai 2021
 
LEMBAGA INDUSTRI GETAH SABAH
(Agensi di bawah Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan Sabah)
Aras 3, Blok A, Wisma Pertanian Sabah,
Jalan Tasik Luyang (Off Jalan Maktab Gaya)
Beg Berkunci 2016,88999, Kota Kinabalu
SABAH.
HUBUNGI KAMI
gm.getah@sabah.gov.my

088-212 311 / 210531 / 210561

088-234940 / 268586
Dibangunkan oleh Unit Teknologi Maklumat @Lembaga Industri Getah Sabah . Hakcipta terpelihara © 2020